Boodschap van de voorzitter

Boodschap van de voorzitter

Yazıcı-dostu sürüm

Alle werelddelen gegroet. 

Het Yunus Emre Instituut welke sinds 2009 verbonden is aan het Yunus Emre Stichting levert een grote bijdrage, vanuit 58 culturele  vestigingen in 48 landen, aan het bevorderen van de Turkse taal, literatuur, geschiedenis, kunst & cultuur en de vriendschappelijke en culturele relaties tussen Turkije en andere landen. 

De Turkse culturele instelling Yunus Emre Instituut is de hoeder van het  erfgoed van de belangrijkste beschavingen van Anatolie. Het ziet het als haar opdracht om de geschiedenis en cultuur van deze beschavingen en erfgoed  wereldwijd te verspreiden. 

Yunus Emre Instituut is vernoemd naar de Anatolische soefi die de menselijke waarden, liefde voor de mensheid en de algehele vrede als belangrijkste uitgangspunten zag. Het instituut zet haar activiteiten voort via wereldwijde culturele centra om de bekendheid van de Turkse taal en cultuur verder te promoten. 

Als het gezicht van de Turkse cultuur wordt de Turkse cultuur op de internationale kaart gezet. Het doel is tweeledig. In 2023, bij het 100 jarige bestaan van de Turkse republiek, het aantal culturele centra te verhogen naar 100. Een bijdrage leveren aan het internationaal cultureel erfgoed via haar activiteiten om de Turkse taal, kunst & cultuur,  op basis van de juiste bronnen, deze via internationale culturele contacten  verder bekendheid te geven. 

Via deze koers wil het instituut in samenwerking met verschillende andere wetenschappelijke en culturele instellingen haar prestaties en onderzoeksresultaten met de wereld delen en internationale culturele bruggen  bouwen tussen alle wereldculturen. Met deze idealen en enthousiasme gaan we verder. 

Met liefde en respect,

Prof. Dr. Şeref ATEŞ