Maak kennis met de Turkse cultuur

Maak kennis met de Turkse cultuur

Yazıcı-dostu sürüm

Het Yunus Emre Instituut heeft in korte tijd een aanzienlijke activiteitenaantal en tegelijkertijd een grote verscheidenheid aan activiteiten bereikt. Van meet af aan was het onze voornaamste doelstelling om Turkije op de juiste wijze en via competente vertegenwoordigers van de Turkse cultuur te promoten. Bij de planning van onze activiteiten staat de promotie in het buitenland van het hoogstaande en rijke culturele erfgoed van Turkije voorop.

Turkije is in de wereld vooral bekend om haar geschiedenis. Geïnspireerd door deze geschiedenis hechten we, naast de promotie van de rijke culturele erfgoed van Turkije, tevens belang aan hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van de moderne kunst en cultuur. Door de culturele codes van deze oude traditie te verbinden met de moderne kunsten proberen we diverse perspectieven te bieden op de Turkse cultuur. Een van de onsterfelijke schrijvers van de Turkse literatuur, Ahmet Hamdi Tanpınar, zegt bijvoorbeeld dat vernieuwing alleen mogelijk is via verandering. Al het levende is onderhevig aan verandering. Sterker, al het levende dankt zijn levenskracht aan verandering en vernieuwing. Maar deze verandering kan alleen continuïteit vinden als zij haar eigen richting volgt. Ahmet Hamdi Tanpınar noemt dit ‘veranderen door continuïteit, continueren door verandering’. Om ervoor te zorgen dat culturele continuïteit zich binnen een nieuwe compositie ontwikkelt, moeten traditie en modernisme samengaan.

Zoals Ahmet Hamdi Tanpınar het geformuleerd heeft, verandert het Yunus Emre Instituut door te continueren en continueert hij door te veranderen. Geïnspireerd door deze geschiedenis proberen we de mensen van deze tijd te bereiken en hen het veranderende en zich ontwikkelende culturele rijkdom van Turkije en alles wat dit vruchtbare land te bieden heeft voor het voetlicht te brengen. Door Dede Efendi met Wagner, Yunus Emre met Verlaine en Baki met Goethe te verbinden,  proberen we door middel van een nieuwe code niet alleen de Turkse culturele rijkdom uit te leggen maar ook de ander te begrijpen. Met andere woorden, we proberen niet alleen de kleuren van onze eigen cultuuratlas te vertellen, maar ook het culturele rijkdom van andere culturen te begrijpen. Elkaar leren kennen om nieuwe codes te ontwikkelen.

Daarom is voor ons de cultuur en de culturele waarden van het gastland dat een buitenlandse cultuurinstelling huisvest zeer belangrijk. Om de vriendschap tussen het gastland en de gast te verstevigen, nemen we deel aan activiteiten die culturele interactie tussen de beide partijen mogelijk maken. Ook organiseren we gezamenlijk activiteiten. Ons doel is niet alleen promotie, maar tegelijk ook kennismaking.

Het Yunus Emre Instituut heeft tot doel om niet alleen de in Turkije gevormde cultuurdragers maar ook kunstenaars, denkers en wetenschappers die in het verleden in contact zijn gekomen of die in contact zijn met de Turkse cultuur, te leren kennen en te promoten. Onze activiteiten vinden plaats binnen dit kader. Overal waar we actief zijn, hechten we dan ook groot belang aan samenwerking en gezamenlijke projecten. We zijn oprecht van mening dat gezamenlijke activiteiten een platform vormen waar culturele uitwisseling en interactie het snelst en het vruchtbaarst zullen plaatsvinden.

Onze doelstelling is om in een veranderende wereld de culturele en wetenschappelijk rijkdom van Turkije zichtbaar te maken op een internationaal podium en tevens de ‘ervaring van andere volkeren’ naar Turkije te brengen. Wij denken dat culturele en wetenschappelijke uitwisseling in elk opzicht nuttig en waardevol is. Om deze reden blijven we Dede Efendi met Wagner, Yunus Emre met Verlaine en Baki met Goethe verbinden.