Missie

Missie

Om Turkije, haar cultureel erfgoed, de Turkse taal, cultuur en kunst te introduceren, om de vriendschap tussen Turkije en andere landen te verbeteren, om culturele uitwisselingen te verhogen, om de binnenlandse en buitenlandse gerelateerde informatie en documenten aan de wereld te verstrekken, om service te geven in het buitenland aan degenen die onderwijs willen krijgen op het vlak van de Turkse taal, cultuur en kunst.