Visie

Visie

Er voor te zorgen om Turkije beter en van de juiste bronnen bekend te maken aan de wereldgemeenschappen door activiteiten in vele wereldlanden te organiseren onder de titel  cultuur kunst en Turks onderwijs aan buitenlanders en het creëren van samenwerkingsverbanden.