Türkçe Öğretimi

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü, Kültür Merkezleriyle Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk kültürünü tanıtmayı, kültür ve sanat diliyle ulusal, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamayı amaçlamaktadır. Merkezler bulundukları bölgelerde düzenlediği etkinliklerin dışında geleneksel sanatlar, kültürel mirasın korunması, farklı disiplinlerde sanatsal üretimin sağlanması ve kültür politikalarının geliştirilmesi konularında da çalışmaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde düzenlenen Türkçe kurslarında öğretim sistemi Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Metni'ne göre şekillendirilmektedir. Merkezlerde verilen Türkçe derslerinde dört temel dil becerisine (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) eşit düzeyde yer verilmektedir.

Avrupa Dil Portfolyosu ölçütlerine göre tanımlanan A1, A2, B1, B2, C1, C2 düzeylerinden oluşan altı basamakta dil öğretimi gerçekleştirilmektedir.

 

Düzey

Ders saati

Gün

Dönem

A1 -1

36 saat

36 saat

 

Per,  18:00 – 21:00

C.tesi,  10:00 – 13:00

 

20.09 – 13.12.2018

22.09 – 15.12.2018

A1-2

36 saat

Pa,  18:00 – 21:00

17.09 – 10.12.2018

A2

36 saat

Car,   18:00 – 21:00

19.09 – 12.12.2018

B1

36 saat

Cu,  18:00 – 21:00

21.09 – 14.12.2018

B2

36 saat

Sa, 18:00 – 21:00

18.09 – 11.12.2018

C1

36 saat

Za,  10:00 – 13:00

22.09 – 15.12.2018

C2

36 saat

Pa,  10:00 – 13:00

23.09 – 16.12.2018

 

"Öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alıyor ve ihtiyaçlarına göre program geliştiriyoruz"

Dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan Türk Kültür Merkezlerinde verilen Türkçe dersleri, öğrencilerin yaş gruplarına ve seviyelerine göre ayrılan sınıflarda verilmektedir.  Bu çerçevede öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda,  genel Türkçe kurslarının yanı sıra "İş Türkçesi", "Çocuklara Yönelik Türkçe", "Edebi Çeviri", "Basın ve Medya Türkçesi" gibi özel amaçlı kurslar düzenlenmektedir.