Leer Turks

Leer Turks

Yazıcı-dostu sürüm

TURKSE TAALONDERWIJS IN ONZE CULTURELE CENTRA

In onze culturele centra worden op verschillende niveaus Turkse cursussen voor verschillende groepen aangeboden aan de hand van de behoefte. Naast algemene Turkse cursussen worden er in onze centra ook cursussen georganiseerd met specifieke doelen, zoals zakelijk Turks, Turks voor kinderen, vertaal klassen, en pers en media Turks.

Onze culturele centra

 

HET MIJN KEUZE IS HET TURKSE PROJECT

Dankzij de initiatieven van het Yunus Emre Instituut wordt er een Turks taalonderwijs gegeven als een keuzevak of als een verplichte tweede vreemde taal in primair, voortgezet en hoger onderwijsinstellingen van landen als Bosnië en Herzegovina, Georgië, Polen, Japan, Egypte, Montenegro en Roemenië.

In het kader van het project zijn studies uitgevoerd naar de introductie van de Turks taal in de officiële curricula als een keuzevak voor de vreemde taal, en is het curriculum opgesteld en zijn de Turkse lessenpakketten voorbereid als een vreemde taal voor primair en voortgezet onderwijs.

 

TURKSE TAALONDERWIJS OP LOCATIE

Het Yunus Emre Instituut biedt studenten, die de Turkije beurzen hebben verdient, de mogelijkheid om Turks te leren aan het Instituut centra in hun land voordat ze naar Turkije komen, door samenwerking met het voorzitter van het Turkse Agentschap voor Turken in het Buitenland en Verwante Gemeenschappen.

Turkije Beurzen: www.ytb.gov.tr

 

TURKSE ZOMERSCHOOL

Het Turkse Zomerschool-programma, dat elk jaar wordt georganiseerd, wordt uitgevoerd met de aanwezigheid van de Yunus Emre Instituut cursisten in het buitenland en met gasten uit verschillende landen die in het buitenland studeren in de Turkologie afdelingen. Ze hebben de mogelijkheid om in Turkije met het Turks taal te oefenen die ze in hun land hebben geleerd. In deze organisatie hebben studenten de mogelijkheid om hun taalvaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd de historische en toeristische plaatsen te leren kennen van de steden die ze hebben bezocht en waar ze zich bevinden.

Turkse zomerschool: turkceyazokulu.com.tr

 

TURKS ONDERWIJS OP AFSTAND

Het Yunus Emre Instituut heeft als doel om Turkse lessen te geven die onafhankelijk zijn van tijd en locatie via het Turkse Onderwijsportaal op Afstand, deze is voorbereid met behulp van hedendaagse technologische faciliteiten. In deze context, worden er stap voor stap woordenlijsten en grammaticastructuren weergegeven aan de hand van niveaus die zich in het Turkse Onderwijsportaal op Afstand bevinden, en worden de studentenactiviteiten op basis van vier basistaalvaardigheden geleerd die de studenten in het dagelijks leven vaak kunnen gebruiken.

Turks onderwijsportaal: turkce.yee.org.tr

 

LEER TURKS MET VİDEO'S

Dankzij  onze deskundige Turkse docenten kun je Turks leren zonder naar de cursuslocatie te komen. Dit is mogelijk op basis van 'Seven Climate Turkish Textbooks' en de  videolessen die door onze deskundige docenten zijn voorbereid. Door op de onderstaande link te klikken kun je de video's per onderwerp bekijken.

Videos

 

TURKSE ONDERWIJSMATERIALEN

Het Yunus Emre Instituut voert curriculum- en materiaalontwikkelingsstudies uit op basis van hedendaagse taalonderwijsmethoden in overeenstemming met de behoeften en de kwalificaties van de doelgroep op dit vlak.

Turks voor kinderen - Turkse afkorting: ÇİT

Het is voorbereid voor de leeftijdsdoelgroep van 6-9 jaar. Het materiaal bestaat uit 4 sets.

(Cursusboek, Lerarenboek, Luister-CD)

Ik ben Turks aan het leren

Het materiaal is op twee niveaus voorbereid als A1 en A2 zijnde voor de leeftijdsdoelgroep tussen 10-15 jaar. Het materiaal bestaat uit 4 sets.

(Cursusboek, Werkboek, Luister-CD)

Yedi İklim Türkçe (Zeven klimaten Turks)

Het materiaal is op zes niveaus voorbereid, van A1 tot C2, voor de leeftijdsdoelgroep van 16 jaar en ouder.

(Cursusboek, Werkboek, Lerarenboek, Luister-CD)

Ik leer woorden met afbeeldingen

Dit is een thematisch woordenboek dat wordt ondersteund door afbeeldingen die zijn voorbereid voor A1-niveau. Het bestaat uit 600 woorden en activiteiten. De woorden zijn gelijkwaardig in het Engels, Russisch en Arabisch.

Spreek- en schrijfboek

Naast de sprekende en schrijvende clubs op A1-niveau, zijn er ook 186 afbeeldingen met aanverwante activiteiten die zijn voorbereid om als materiaal in Turkse taalcursussen te worden gebruikt

Video activiteitenboek

Het materiaal bestaat uit activiteiten gebaseerd op 32 thematische video's en video-gebonden activiteiten die zijn voorbereid voor om als materiaal in Turkse taalcursussen op A1- A2-niveau te worden gebruikt.

 

TURKSE VAARDIGHEIDSEXAMEN (Turkse afkorting: TYS)

TYS is een taalvaardigheidsexamen die door het Yunus Emre Instituut is ontwikkeld voor het vaststellen van de taalvaardigheden met als doel het ondersteunen van het beleid om een standaard examen voor Turkse taal te introduceren die internationaal geaccepteerd wordt en het beleid voor de acceptatie van buitenlandse studenten vergemakkelijkt. Kandidaten die succesvol zijn in het examen, die drie maal per jaar internationaal wordt afgenomen, zijn vrijgesteld van de voorbereidende klas wanneer ze recht hebben op onderwijs in Turkije, en hebben een grote voordeel met sollicitaties.

TYS: tys.yee.org.tr

 

OPLEIDING VOOR INSTRUCTEURS

Het Yunus Emre Instituut organiseert verschillende lerarenopleidingen programma’s om te voldoen aan de behoeften van getraind personeel in het onderwijzen van Turks als een vreemde taal.

Sommige van de programma's die door het Instituut worden uitgevoerd, zijn:

  • Certificaatprogramma’s voor Turks onderwijzen als een vreemde taal
  • Certificaatprogramma's voor Turks onderwijzen als een vreemde taal aan buitenlandse Turkologen
  • Opleiding seminars voor het onderwijzen van Turks als een vreemde taal
  • Interculturele aanpassingsprogramma's
  • In-service trainingsprogramma's

 

BUITENLANDSE STUDENTEN EXAMENS (Turkse afkorting: YÖS)

Het Buitenlandse Studenten Examen (YÖS) is een examen voor buitenlandse studenten die willen studeren aan de instellingen van het hoger onderwijs in Turkije, de examendeelname en resultaten worden kunnen ze gebruiken wanneer ze worden toegelaten tot deze instellingen. Het Instituut draagt bij aan de coördinatie van de Buitenlandse Studenten Examen die worden afgenomen door de universiteiten in het buitenland, waarmee zij een overeenkomsten hebben, om ervoor te zorgen dat de examen worden uitgevoerd onder gunstige omstandigheden en in een betrouwbare omgeving.

 

WIJ ONDERWIJZEN TURKS MET HEDENDAAGSE METHODES!

Interactieve borden, gecertificeerde instructeurs, ondersteunende middelen, thematische taalposters, cursusmateriaal geschikt voor de doelgroep, U-vormige klassen met een capaciteit van 8 tot 16 personen…

Als Yunus Emre Instituut zijnde onderwijzen we de Turkse wereldtaal als een vreemde taal in de internationale arena; in deze context bereiden we cursusinstrumenten en -materialen voor in het kader van de behoeften van de studenten en hedendaagse methoden.

 

WIJ LEREN DE WERELD TURKS

Naast de Turkse cursussen die sinds 2009 door onze centra in het buitenland worden georganiseerd, hebben ongeveer 100.000 mensen Turks geleerd in het kader van het onderwijzen van Turks als een keuzevak en als een verplichte tweede vreemde taal op openbare scholen in het buitenland en met Turkse lessen in de afdelingen Turkologie in het buitenland, met de initiatieven en ondersteuning van het Instituut.