Leer Turks

Leer Turks

1.

Tegenwoordig wint Turks als vreemde taal, vanwege haar economische en handelsrelaties en haar historische en culturele banden, snel terrein in de hele wereld. Met de groei van het aantal cursisten nemen ook de ervaringen in het veld toe.

Met de oprichting van Turkse cultuurcentra die wereldwijd actief zijn onder het Yunus Emre Instituut kan iedereen in zijn of haar eigen land Turks leren.

De taaltrainingen op de Turkse cultuurcentra van het Yunus Emre Instituut bieden taalonderwijs volgens zowel de principes van het vreemde taalonderwijs als de criteria voor taalniveaus en taalvaardigheden van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. In onze lessen maken we veelvuldig gebruik van een uitgebreid lesmateriaal dat toegespitst is op de behoeften van de studenten en dat ontwikkeld is volgens de laatste technologische mogelijkheden.

Op onze cultuurcentra kunnen cursisten behalve algemene taallessen ook cursussen op andere gebieden, zoals zakelijk Turks, vertaallessen, Toerisme Turks en Turks voor kinderen volgen. Studenten die de lessen met succes afronden worden naar Turkije uitgenodigd om deel te nemen aan het Zomerschoolprogramma. Zo krijgen zij de mogelijkheid om niet alleen hun Turks oefenen maar ook de Turkse cultuur van dichtbij te leren kennen.

2.

We bieden het Turks aan de hele wereld

Sinds 2009 hebben ongeveer 26.000 cursisten Turks geleerd op onze cultuurcentra. Ook buiten onze cultuurcentra worden Turkse cursussen opgezet voor speciale groepen zoals ambtenaren, militairen, bankmedewerkers, zakenmensen (Zakelijk Turks), kinderen en studenten Turkologie. Daarnaast ondersteunen we tevens non-gouvernementele organisaties met lesmateriaal en leerkrachten.

Individuele verscheidenheid onder cursisten

Uitgaande van de individuele verschillen onder de cursisten voeren we in ons onderwijssysteem een behoeften-analyse uit en afhankelijk van de lokale situatie of wensen geven we ook ruimte aan speciale cursussen om de effectiviteit van het leerproces te versterken. Bij het vormen van groepen houden we rekening met verschillen in motivatie, behoeften, leeftijd en vooropleiding van de leerlingen.

Moderne benaderingen van het vreemde taalonderwijs

De taaltrainingen op de Turkse cultuurcentra van het Yunus Emre Instituut bieden taalonderwijs volgens zowel de principes van het vreemde taalonderwijs als de criteria voor taalniveaus en taalvaardigheden van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. We maken veelvuldig gebruik van technologische mogelijkheden.

Turks oefenen in onze gespreksclubs

We organiseren ‘Gespreksclubs’ op verschillende niveaus om de leerlingen hun Turks te laten oefenen. Los van de lessen en toetsen krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun Turks te oefenen in een natuurlijke taalomgeving waar alle onderwerpen vrijelijk bediscussieerd kunnen worden.

We organiseren leesuren

Naast ‘uitbeelden en spelen’ binnen onze lessen organiseren we minimaal één uur per week een ‘Leesuur’ in onze bibliotheek.

Gebruik van uitgebreid lesmateriaal in de les

Turkse taallessen worden in een U-tafelformatie gegeven, in groepen van 8-16 deelnemers. In onze lessen maken we veelvuldig gebruik van moderne lesmaterialen die toegespitst zijn op de behoeften van de studenten en die ontwikkeld zijn volgens de moderne technologische inzichten. We gebruiken lesboeken, werkboeken, docentenhandleidingen, leesboeken en leesteksten, audiovisuele materialen zoals interactieve boeken (Z-Kitap) en woordenboeken, geïllustreerde en thematische woordenboeken, geïllustreerde spreekvaardigheidskaarten en taalaffiches.

Onafhankelijk van tijd en plaats

De wens om Turks te leren heeft wereldwijd een hoge vlucht genomen. Om ook in de behoeften van degenen die op afstand zelf Turks willen leren te voorzien, is het Yunus Emre Instituut begonnen met het ontwikkelen van speciale lesprogramma’s en virtuele klassen.