Maak De Examens

Maak De Examens

Yazıcı-dostu sürüm

1. Wat is het Turkse Vaardigheidsexamen (Turkse afkorting: TYS)?

Het Turkse Vaardigheidsexamen is een examen die door het Yunus Emre Instituut is ontwikkeld voor het vaststellen van de taalvaardigheden van de personen die Turks leren als een vreemde taal of als moedertaal. Het examen wordt op internationale niveau georganiseerd en beoordeelt alle basis taalvaardigheden.

2. Wie kunnen het Turkse Vaardigheidsexamen afleggen?

Degenen die Turks als vreemde taal  leren;  zijn studenten die de adequaatheid van hun Turkse taal moeten documenteren en aantonen in het kader van hun aanvraag en acceptatie aan de Turkse universiteiten, docenten die in het Turks les willen geven in buitenlandse instellingen, en vertalers die hun vaardigheden in de Turkse taal willen laten documenteren. Kortom, iedereen die zijn / haar Turkse taalvaardigheid wilt laten meten kan het Turkse Vaardigheidsexamen afleggen.

3. Waarom zou ik het Turkse Vaardigheidsexamen moeten afleggen?

Het Turkse Vaardigheidsexamen is een examen die uw Turkse taalvaardigheden beoordeelt en documenteert. Indien u het Turkse Vaardigheidsexamen succesvol voltooit, kunt u vrijgesteld worden van de taal voorbereidende klassen aan de universiteiten in Turkije; u kunt tijdens de meeste sollicitatiegesprekken uw Turkse kennis bewijzen zonder een taalexamens af te leggen, en u kunt het ook gebruiken voor uw academische carrièredoelen.

4. Hoe kan ik me aanmelden voor het Turkse Vaardigheidsexamen?

U kunt zich online aanmelden voor het examen via sinav.yee.org.tr.

5. Uit welke verschillende onderdelen bestaat het Turkse Vaardigheidsexamen?

Het Turkse Vaardigheidsexamen is opgesteld in overeenstemming met internationale normen, en bestaat uit de volgende onderdelen; “Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken (Onafhankelijk Spreken, Onderling Spreken)”. Kandidaten die slagen in het examen waarin het lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheden worden gemeten, krijgen een Turks taalvaardigheidscertificaat.

6. Hoe wordt het Turkse Vaardigheidsexamen gehanteerd?

Het Turkse Vaardigheidsexamen vindt plaats in 3 sessies. In de eerste sessie behandelen de kandidaten als onderwerp; lezen en luisteren, in de tweede sessie schrijven, en in de derde sessie onafhankelijk spreken  en beantwoorden de kandidaten vragen tijdens een onderlinge gesprek.

7. Hoe lang is de duur van het Turkse Vaardigheidsexamen?

De duur van het Turkse Vaardigheidsexamen is als volgt opgedeeld; 60 minuten lezen, 45 minuten luisteren, 60 minuten schrijven, 5 minuten onafhankelijk spreken, en 10 minuten een onderling gesprek. De totale duur van het examen is dus 180 minuten.

8. Hoe vaak wordt het Turkse Vaardigheidsexamen binnen een jaar uitgevoerd?

Het Turkse Vaardigheidsexamen wordt drie keer per jaar afgenomen op de data die door het Yunus Emre Instituut wordt vastgesteld en aangekondigd via het internetadres tys.yee.org.tr. Het examen vindt plaats in Turkije en tegelijkertijd in alle landen waar het Yunus Emre Instituut Turkse Cultuur Centra zich bevinden.

9. Kan ik ergens een voorbeeld van het Turkse Vaardigheidsexamen vinden?

U kunt een voorbeeld van het TYS downloaden via het internetadres tys.yee.org.tr.