Maak De Examens

Maak De Examens

1. Wat houdt de Bekwaamheidstoets Turks (TYS) in?

Een door Yunus Emre Instituut ontwikkelde toets ter vaststelling van taalvaardigheden van individuele cursisten die het Turks als moedertaal of als vreemde taal leren. De toets, die op internationale schaal wordt toegepast, meet het geheel van basistaalvaardigheden van een persoon.

2. Wie mogen aan de Bekwaamheidstoets Turks deelnemen?

Personen die Turks als vreemde taal leren, studenten die hun taalvaardigheid Turks moeten aantonen om toegelaten te kunnen worden aan universiteiten in Turkije; kandidaten leraren Turks die aan onderwijsinstituten in het buitenland Turkse taallessen willen geven; vertalers en tolken die hun taalvaardigheid Turks willen certificeren. Kortom, iedereen die zijn of haar taalvaardigheid Turks wil meten, kan deelnemen aan de Bekwaamheidstoets Turks.

3. De Bekwaamheidstoets Turks is een toets die uw taalvaardigheid Turks meet en certificeert?

Wanneer u slaagt voor de Bekwaamheidstoets Turks, bent u vrijgesteld van het taaltoelatingsexamen aan Turkse universiteiten, toont u -zonder deel te nemen aan taaltoetsen- bij sollicitaties voor werk uw kennis van het Turks aan en gebruikt u uw kennis van het Turks voor uw academische carrière.

4. Hoe meld ik me aan voor de Bekwaamheidstoets Turks?

U kunt zich aanmelden bij het Yunus Emre Instituut in Ankara of bij een van de Turkse cultuurcentra van het Yunus Emre Instituut in het buitenland.

5. Uit welke onderdelen bestaat de Bekwaamheidstoets Turks?

De Bekwaamheidstoets Turks bestaat uit de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken (monoloog, dialoog), opgezet volgens internationale criteria. Kandidaten die slagen voor de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken, krijgen een Bewijs van Bekwaamheid Turks.

6. Uit hoeveel vragen bestaat de Bekwaamheidstoets Turks?

De Bekwaamheidstoets Turks bestaat uit 80 vragen in totaal, waarvan 40 vragen leesvaardigheid, 30 vragen luistervaardigheid, 2 vragen schrijfvaardigheid, 1 vraag monoloog en 7 vragen dialoog.

7. Hoe wordt de Bekwaamheidstoets Turks afgenomen?

De Bekwaamheidstoets Turks bestaat uit twee sessies. Tijdens de eerste sessie beantwoorden de deelnemers de vragen over de onderdelen lezen, luisteren en schrijven. Tijdens de tweede sessie doen de deelnemers de opdrachten met betrekking tot de onderdelen monoloog en dialoog.

8. Hoe lang duurt de Bekwaamheidstoets Turks?

De Bekwaamheidstoets Turks duurt in totaal 180 minuten, waarvan 60 minuten lezen, 45 minuten luisteren, 60 minuten schrijven, 5 minuten monoloog en 10 minuten dialoog.

9. Hoeveel keer per jaar vindt de Bekwaamheidstoets Turks plaats?

De Bekwaamheidstoets Turks wordt 3 keer per jaar afgenomen, te weten in januari, mei en september. De Bekwaamheidstoets Turks wordt gelijktijdig afgenomen in Turkije én in het buitenland op de Turkse cultuurcentra van het Yunus Emre Instituut.

10. Hoe kom ik aan een voorbeeld Bekwaamheidstoets Turks?

Via www.turkcesinavi.com kunt u aan een voorbeeld Bekwaamheidstoets Turks komen.